نظر سنجی رنگ پوستر پانزدهمین نمایشگاه رنگ ، رزین ، پوششهای صنعتی و کامپوزیت

آبی - 26.3%
قرمز (بدون تغییر) - 15.8%
زرد - 21.1%
سبز - 36.8%
شمارش معکوس12.18.2015 9:00 326 روز